ញាក់សាច់! Bugatti មួយគ្រឿងទៀត មកដល់ទឹកដីកម្ពុជា ហើយជាម៉ូដែលពិសេសទៀត

កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ នៅលើបណ្តាញសង្គម Facebook ផ្ទុះការចែកចេញរូបថតរថយន្ត Bugatti ថ្មីមួយគ្រឿងទៀត ដែលបានមកដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា។

កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ នៅលើបណ្តាញសង្គម Facebook ផ្ទុះការចែកចេញរូបថតរថយន្ត Bugatti ថ្មីមួយគ្រឿងទៀត ដែលបានមកដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា។